Compulsieteam Gezondheidszorg

 

Een gezonde belastingbetaler is een goede belastingbetaler. Het is dus belangrijk om de onderdanen in goede gezondheid te houden tijdens de produktieve fase van hun leven. Het is echter ook de opvatting van de Partij van de Slavernij dat mocht de belastingbetaler onverhoopt komen te overlijden, dat zijn vermogen ook naar de staat moet gaan. In die zin is een dode belastingbetaler na een vruchtbaar leven ook een goede belastingbetaler. Een gezondheidsverzekering blijft verplicht en de staat bepaalt wat er in het pakket komt en wat niet na overleg met lobbygroepen.

Door de staat een monopolie te geven over de gezondheidszorg, krijgt het net zo'n goede prijs/kwaliteitsverhouding als andere staatsmonopolies zoals infrastructuur, financiële regulering, veiligheid en rechtsspraak.

Slaaf Suggestie Gebied

Comments:

Doneer3