De rode vlag

Vrijspreker: U wilt het hebben over een belangrijke rode vlag als er door de overheid iets beweerd wordt. Wat is die?

Opperdienaar: Als ze zeggen 'Er is een gigantisch probleem en wij hebben een plan waar alleen maar voordelen aan zitten en geen nadelen'.

Dan moeten al je alarmbellen afgaan als onderdaan.

Neem de Irak oorlog, volgens vice premier Dick Cheney een kwestie van weken ipv maanden. Verder zou deze oorlog zichzelf betalen en een vreselijke dictator verwijderen. Allemaal voordelen. Zaten er ook nadelen aan? Nee, precisiebombardementen zouden alleen slechteriken uitschakelen en de bevolking zou bloemen naar de bevrijders gooien. Ik ben te lui om de nummers op te zoeken, maar dat er allemaal niets van klopte mag inmiddels wel duidelijk zijn. Het duurde decennia, kostte bakken met geld, verwoestte talloze levens en de invloed van Iran is enorm toegenomen. 

Gell-Mann geheugenverlies effect

Vrijspreker: U wilt wat nader ingaan op het Gell-Mann geheugenverlies effect. Wat is dat?

Opperdienaar: Kort uitgelegd komt het er op neer dat je een krant open slaat en een artikel leest over een onderwerp waar je toevallig wat van af weet. Je begrijpt al vrij snel dat de journalist, geen bal van het onderwerp begrijpt. Het Gell-Mann geheugen verlies effect bestaat er dan uit dat je naar de volgende pagina gaat en een artikel ziet over een onderwerp waar je weinig verstand van hebt, maar gelijk aanneemt dat het wel zal kloppen. Je bent de ongeloofwaardigheid die het vorige artikel aan de hele krant had moeten afgeven, vergeten.

Populisten

Vrijspreker: U zag laatst een onbegrijpelijke actie van de kant Reason/Cato. Ilya Somin van Cato ging even wat laarzen likken bij MSNBC. Hij was uitgenodigd om namens libertariërs te zeggen: "Zelfs libertariërs geloven niet in de vrijheid niet gevaccineerd te zijn." Hoe duidt U dit soort mensen?

GGD aan de deur

Vrijspreker: Onlangs kwam de GGD aan de deur, wat waren uw ervaringen?

Opperdienaar: Ze wilden hun diensten aanbieden, maar het blijft toch een beetje vreemd om dat zonder aankondiging te doen. Het doet denken aan Jehova getuigen. Het voelde ook intimiderend. Je gaat gelijk met je armen gekruisd staan, stevig in je deuropening. Je geld hebben ze al binnen, waarom komen ze dan nog aan de deur, nadat je hun post niet beantwoord hebt? Wat zit er nog extra voor ze in? Natuurlijk prijzen ze hun rijksvaccinatie programma aan. En ze benadrukken dat hun overheidsinstantie erg veel om kwetsbare jonge onderdanen geeft. Ik merkte op dat de jeugd niet zo waardevol is als ze naar Afghanistan gestuurd worden om opgeblazen te worden. Een vergelijking die haar ongetwijfeld totaal ontging. Ik merkte ook op dat mijn vertrouwen in staats gezondheidsdeskundigheid niet erg was toegenomen het afgelopen jaar.

De verkeerde conclusie trekken

Vrijspreker: U beweert dat het als heerser noodzakelijk is na een crisis de verkeerde conclusie er in te hameren.

In WWII werd nogmaals duidelijk wat voor absolute ellende een almachtige staat kan brengen. Vandaar een 'evaluatie achteraf' waarbij geconcludeerd werd dat je vooral moet uitkijken met racisme. Dat werkt nu als rode lap op een stier. Overal zien mensen racisme en slaan direct alarm.

projection racist

Niet dat racisme weg is. Je mag nog steeds witte mannen haten. Dat is het aller veiligst 'helemaal naar de andere kant gaan'. Publiek hier juicht als ze verteld wordt dat het witte bevolkingsaantal terugloopt. Witte mannen voeren dan ook de zelfmoord ranglijsten aan.

Nu subsidiëren wat je toen verbood

Vrijspreker: U ziet de overheid als een groep mensen die de hele tijd probeert de samenleving te ontwrichten, hoe dat zo?

Opperdienaar: Harry Brown zei het natuurlijk al: De overheid breekt je benen, geeft je krukken en zegt :"Kijk zonder mij had je niet kunnen lopen". Of die uitspraak van Reagan "If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidise it". Bij de hoorzitting tegen Toine Manders werd dat ook gebruikt: "Hee, hypocriet, je bent tegen een overheids sociaal vangnet, maar nu we je alles af hebben gepakt en je onderneming kapot hebben gemaakt, accepteer je het mooi wel" (geparafraseerd).