We gaan iets slechts doen, wie doet er mee?

Vrijspreker: U hoorde laatst Michael Malice wat zeggen, waar U wat langer bij stil wilt staan. Wat was dat?

Opperdienaar: Hij zei: Het idee bestaat, vooral bij progressieven, dat vroeger iedereen dom was en tegenwoordig iedereen slim.

Dat vond ik wel een mooie uitspraak. Je merk dit als je de huidige QR maatschappij vergelijkt met de jaren dertig, dan krijg je die voorgeprogrammeerde verontwaardiging over je heen, omdat die jaren dertig, dat ging natuurlijk anders. Als ik moet gokken wat deze personen denken dat er in de jaren dertig gebeurde, dat was het waarschijnlijk gewoon een besnorde satan die zei:"We gaan iets slechts doen, wie doet er mee?" en Joost mag weten waarom iedereen daar in meeging.

Trivialiteiten, rampen en tijdsvoorkeur

government enforces nonsense crisis

Ook nu meten die Duitse laarzendragers er weer op los. Duitse ordervolgers met meetlatten vormen een betrouwbaar punt op de tijdlijn.

De partij krijgt altijd gelijk

Vrijspreker: U bent altijd geïnteresseerd in parallellen met belangrijke dystopieën in de literatuur, omdat die vaak alle elementen die voorkomen gedestilleerd laten zien. Vandaag de dag nog iets dat zorgen baart?

Opperdienaar: Winston Smith, uit 1984, had als beroep de geschiedenis te vervalsen zodat de voorspellingen van de partij altijd uitkwamen. De partij had ook als stelling "Wie het verleden controleert, controleert de toekomst, Wie het heden controleert, controleert het verleden"

Zorgwekkend dus als de Duitse minister van volksgezondheid zegt: Tegen einde van de winter ben je gevaccineerd, hersteld of dood.

Inflatie

Vrijspreker: U wilt het nog eens over inflatie hebben

Opperdienaar: Ja, we hebben nu de volgende stadia van ontkenning doorlopen: inflatie bestaat niet, inflatie is van voorbijgaande aard, inflatie is eigenlijk best goed, tot een stabiele munt is eigenlijk immoreel. Er wordt nu officieel toegegeven dat de inflatie het hoogste is in 40 jaar.

inflation denial

Participatieverklaring

Vrijspreker: Wie in Nederland wil komen wonen, moet van de overheid een inburgeringscursus doen. Onderdeel daarvan is de participatieverklaring. Wat houdt dat in?

Opperdienaar: Ik mocht daar ondanks getuige van zijn. Gespreksleider Mustafa ging een groepje nieuwkomers uitleggen wat het betekende om een Nederlander te zijn. De nadruk lag op artikel 1 van de grondwet. Die wet die zegt dat de overheid niet mag discrimineren. Dat is kennelijk iets waarvan de roverheid denkt dat we in verschillen van andere landen.

Het onschuldige lam offeren

Vrijspreker: U wilt het over het patroon hebben dat het regime altijd een onschuldig lam moet offeren voor zijn zonde. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Prof Mattias Desmet geeft daar een mooi relaas over.

Mattias Desmet geeft een mooie analyse van de massavorming die plaatsvindt. Hij maakt een belangrijk punt waarom argumenten niet helpen om gehypnotiseerde onderdanen naar het oude normaal terug te leiden. Ze willen niet terug naar het oude normaal, want daar hadden ze een betekenisloze baan als stempelzetter of bureaucraat en voelden ze zich niet verbonden met hun medemensen en voelden ze boosheid over die situatie. Het enige wat volgens hem moet gebeuren is een groep onschuldigen offeren die in de weg staat naar het nieuwe normaal. Dit is ook iets wat je terugziet in de grote religies en politieke structuren in de geschiedenis. In de bijbel werd ook vaak een onschuldig lam geofferd voor de zonden van anderen. Jezus zelf werd een onschuldig lam genoemd die gekruisigd werd om de zonden van de mensheid op zich te nemen.

Prijsbeleid overheid: inflatie en obfuscatie

Vrijspreker: GGD-medwerkers verkochten QR codes voor enkele honderden tot soms wel duizend euro. Wat laat dit zien?

Opperdienaar: De prijs van een vaccin is 0 in de ogen van de meeste onderdanen. Natuurlijk betalen ze dubbel en dwars via belasting en inflatie, maar in de volksmond heet dit gratis. Voor heersers is het natuurlijk vervelend om te zien dat 1000 euro wordt neergeteld om niet gevaccineerd te worden. Als je echte prijzen had, zouden een hoop dingen gelijk veel duidelijker zijn. Als je bijvoorbeeld je stem bij een verkiezing mocht verkopen, zou vrij snel blijken dat hij niet boven de prijs van een banaan uitkomt. Vandaar dat overheden de prijzen van alles en nog wat verbergen. Ze hadden natuurlijk ook het vaccin verplicht kunnen stellen, maar betaling gewoon bij de dokter laten plaatsvinden ipv via belasting en inflatie.

Vrijspreker: Wat zou er dan gebeuren?

Opperdienaar: Dan zou veel sneller duidelijk worden dat mensen meer betalen voor een nep QR code dan voor een vaccin. Een prijs geeft beter aan wat mensen willen dan een verkiezing. Eigenlijk past het bij de oneindige leugens van de overheid dat prijzen van alles en nog wat continu vervormd en verborgen moeten worden. Als heerser kun je niet hebben dat de werkelijke prijs van stemmen, rechtsbescherming, marktmonopolie bescherming, milieubescherming of wat voor bescherming door de roverheid bekend wordt.

Omdat mensen altijd proberen hun situatie te verbeteren of iig minder te laten verslechteren, zoeken ze altijd een oplossing in markten die nog wel vrij zijn. Dan moet de overheid die markten ook gaan monopoliseren en vervormen. Vandaar dat die leugens zich altijd uitbreiden naar gebieden die grenzen aan gebieden waar ze al een vervorming opleggen. 

Bij cryptomunten zie je nu dat de roverheid zich wil gaan bemoeien met zogenaamde stablecoins. Dit zijn cryptomunten die gekoppeld zijn aan fiat munten die de roverheid natuurlijk al controleert. Het is een gebied wat ze moeten veroveren.

Vrijspreker: Hoe gaat de samenleving daar op reageren?

Opperdienaar: Die moeten zich verplaatsen naar gebieden in cryptoland die daar iets verder vandaan liggen.

Vrijspreker: Waar loopt het het eerst uit de hand?

Opperdienaar: De financiële markten ruiken zaken denk ik het eerst. Nadat de roverheden bakken met geld drukten om de markten omhoog te kopen waardoor mensen zich rijk rekenden met hun aandelen en hun huis, wordt het moeilijker om die bubbels opgeblazen te houden. Waarschijnlijk kochten ze alles behalve voedsel, energie, goud en bitcoin. Maar nu beginnen die prijzen ook de pan uit te rijzen. Misschien gaan ze proberen die zogenaamde 'asset bubbles' harder te laten stijgen dan de prijs van basisbehoeftes. Dit om te voorkomen dat de asset zeepbel leegloopt in dingen die niet uit het niets te creëeren zijn. Als de onbalans zich herstelt tussen opgeblazen zeepbellen en echte spullen, kunnen we nog wel eens vreemd staan te kijken. Alle verguisde zaken door het dak.

 

 

Doneer2a