Terug naar ruilhandel

Vrijspreker: U ziet de de internationale handel veranderen. Hoe zo?

Opperdienaar: Sinds dollar reserves zo in beslag genomen kunnen worden en bankrekeningen bevroren, is er iets anders nodig dat de rol van geld over neemt. Natuurlijk kun je zeggen dat de sancties die zich vroeger tot schurkenstaten Iran en Noord Korea beperkten en zijn nu uitgebreid zijn naar Rusland, geheel terecht zijn. Helaas zullen de Chinese en Saoedische overheden daar toch wat anders naar kijken. Iedereen weet dat de VS teveel geld heeft gedrukt en dat de prijzen veel te snel oplopen en dat ze dus baat hebben bij het bevriezen van buitenlandse reserves. Als je geld wilt vernietigen, dan liever dat van buitenlanders. Het aantal 'schurkenstaten' wiens tegoeden bevroren dienen te worden, zal zich dus wel uitbreiden. 

Immigranten

Vrijspreker: U heeft het eigenlijk niet veel over immigratie? Wat zijn Uw standpunten?

Opperdienaar: In een vrije samenleving zou iedereen vrij moeten kunnen gaan en staan zonder privé eigendomsrechten te schenden. Dan levert een immigrant alleen maar voordelen op en heeft geen nadelen. Het is niets anders dan verhuizen. Maar als er gestemd wordt over privé eigendom en de immigranten kunnen die eigendommen claimen of er over stemmen, wordt het allemaal wat ingewikkelder. Stel de immigrant is gevlucht uit een land waar de heersers de samenleving tot gekte hebben geïndoctrineerd. Die mensen realiseren zich zelden dat hun bovenkamer beschadigd is. Ze denken dat hun land gewoon wat pech had en geluk te maken, of het ging prima, maar er kwam opeens een knotsgekke madman uit het buitenland die als een hondsdolle ongeprovoceerd onderdanen begon af te slachten met een voorkeur voor kraamklinieken, babies en beschermde diersoorten. Ze zijn nog steeds overtuigd van hun theocratie of socialistische heilstaat. Op deze lokatie gaat het wel werken.

Speciale status voor Disney

Vrijspreker: U ontdekte laatst dat Disney een soort ancapistan heeft. Een stuk land waar bijna geen overheid wat te zeggen heeft en waar ze volledige zeggenschap hebben.

Opperdienaar: Ja, Disney heeft een stuk land in Florida, 40 vierkante mijl, waar ze bijna totaal vrijgesteld zijn van federale en staat regulering met uitzondering van lift inspecties en vastgoed belasting. Maar toen DIsney Disneyworld in Florida ging bouwen in 1968 bedongen ze die status, omdat het onmogelijk is een pretpark te ontwikkelen als je de hele tijd gechanteerd wordt door allerlei inspecteurs die arbitraire en vaak tegenstrijdige regels afdwingen. 

Strategie

Vrijspreker: U heeft een strategie bedacht voor libertariërs, hoe werkt die?

Opperdienaar: Als je een Nederlands paspoort hebt, voor een Nederlands bedrijf werkt en in Nederland woont, dan kan je niet al te veel kritiek hebben op de Nederlandse roverheid zonder in de problemen te komen. Hetzelfde geldt voor iemand die in Spanje woont en die kritiek wil geven op de Spaanse roverheid. Maar kruislings is veel beter te doen. Het is waarschijnlijk voor een buitenlandse roverheid nog steeds moeilijk om iemand van youtube geknikkerd te krijgen. 

Kapitaal in de handen van de kundigen

Vrijspreker: Er is vaak nogal wat haat en nijd dat sommige mensen veel kapitaal controleren. Hoe ziet U dat?

Opperdienaar: Normaal is het zo dat na verkoop van tijd, iemand die bewezen heeft goed met kapitaal te kunnen omgaan, steeds meer verantwoordelijkheid krijgt over steeds meer kapitaal. Immers of je nu een bedrijf, een appartementen complex of een hijskraan bezit, het moet onderhouden worden, niet gestolen of gevandaliseerd, de rekeningen moeten betaald worden. Iemand die overal aan denkt en dit probleemloos beheert is goud waard voor een eigenaar van kapitaal. Deze beheerder zal snel zelf veel kapitaal kunnen controleren. En terecht, iedereen is beter af als dit soort mensen kapitaal beheren. 

Whataboutism

Vrijspreker: U wilt mensen wijzen op het magische woord 'whataboutism' waarmee je elke beschuldiging van hypocrisie weg kunt wuiven.

Opperdienaar: Inderdaad. Als mensen geen enkel probleem hebben met miljardairs die de media runnen totdat Elon Musk Twitter overneemt en er iets meer vrijheid van meningsuiting wil gaan doorvoeren (EU heeft al gewaarschuwd dat hij dan beboet gaat worden en Musk heeft al gebogen dat het natuurlijk wel binnen de wet moet blijven). Hier iemand die fantaseert over wat er mis zou kunnen gaan als Musk Twitter overneemt.

Bericht voor culturele antropologen van de toekomst

Vrijspreker: De wereld lijkt er niet veel rationeler op te worden en je hoort vaak 'niemand kon dit aan zien komen'.

Opperdienaar: Dat steeds irrationelere en emotionelere mensen de gevolgen van hun acties niet aan zien komen, verbaast op zich niet. Aangezien ze veel al marionetten zijn van machtige mensen die hun media controleren, verbazen ze zich continue over de toekomst zoals een hamster in een wiel. "Inflatie, wie had dat kunnen zien aankomen?" Als toekomstige cultureel antropologen de overblijfselen van onze beschaving opgraven en zich afvragen "Zag niemand aankomen waar het op uit moest lopen?", dan hoop ik dat ze op 1 of andere manier mijn schrijfsels tegenkomen en vooral de zin

Doneer2