Deflatie, stagflatie, hyperinflatie

Vrijspreker: Nu de tekorten bij de overheid oplopen en de rente niet omlaag kan vanwege de inflatie, lijkt een zware crisis onvermijdelijk. Wat denkt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: De rentecurve inversie duurt nu al 677 dagen (2 vs 10 jaar). Een rentecurve inversie geeft de onnatuurlijke situatie aan dat de rente voor korte termijn hoger is dan die voor lange termijn. Dit komt omdat de korte rente wordt bepaald door de centrale bank, terwijl de lange rente min of meer door vrijwillige aan en verkopen tot stand komt door beleggers. Die beleggers zijn kennelijk meer pessimistisch. Ze denken dat een crisis de centrale bank er toe zal dwingen op termijn de rente te verlagen. Natuurlijk is die lange rente niet geheel vrijwillig meer, aangezien de roverheid via regulering financiële instellingen dwingt ze te kopen. Een inversie van meer dan 500 dagen kwam slechts een paar keer in de geschiedenis voor (2008, 1929, 1974). In alle 3 van deze gevallen volgde een crash van de aandelenmarkten van 50%.

yield curve inversions

 

Vrijspreker: De vraag is wat voor crisis het deze keer wordt

1929

Opperdienaar: In 1929 was het de aankondiging van de grote depressie met 700 dagen lang een geïnverteerde rentecurve. De onderdanen waren toen nog niet vergeten dat goud geld is en zelfs de FED die in 1913 was opgericht hield zich nog aan een goudstandaard. De depressie werd dan ook een deflatoire depressie waarin alle prijzen inclusief lonen kelderden (geld nam in relatieve waarde toe). De roverheid verbood echter het dalen van sommige prijzen, waardoor er winnaars en verliezers ontstonden en de economie zich niet kon aanpassen. Voedsel en kleding werden bijvoorbeeld kunstmatig duur gehouden door voedsel en katoen op te kopen en het te vernietigen terwijl mensen geen eten en kleren hadden. Het excuus hiervoor was: Als de landbouw mensen gaat ontslaan zijn we pas echt goed de sigaar.

1974  

In 1974 was de laatste band met de goudstandaard losgelaten (in 1971) en kon het geld drukken een deflatoire crisis zoals in 1929 voorkomen na een inversie van 534 dagen. Het werd daarom stagflatie crisis. Dit is een situatie waarin de prijzen sterk stijgen (inflatie), maar de werkeloosheid hoog is (prijs van arbeid stijgt niet lekker mee). 

2008

In 2008 duurde de inversie 540 dagen. Het luidde 'the great recession" in. De rommelhypotheken bleken niets waard en er werd weer behoorlijk geld gedrukt om de bezitters er van schadeloos te stellen. De huizenprijzen zagen een dip en de aandelenmarkten ook, maar door de geldcreatie was dit snel terug gedraaid.

2025

Dus wat wordt het in 2025 voor crisis? Ik denk dat COVID een voorproefje was. De dip duurde enorm kort, omdat de reactie van de heersers inmiddels bekend is. De rol van goud is volledig vergeten het lijkt me dat er deze keer in 1 keer bijvoorbeeld 20 biljoen wordt bijgedrukt om de crisis te beslechten. Als je de lijn door trekt, wordt het allemaal steeds inflatoirder. Dus deze keer zou het wel eens een crisis zoals Turkije, Zimbabwe, Venezuela, Libanon, etc. kunnen worden. Een volwassen overheid in de eindfase die er geen doekjes meer om windt. Wat je altijd ziet bij dat soort crises, is dat de aandelenmarkten en vastgoedmarkten sterk stijgen omdat mensen van hun geld af willen. Het leven wordt echter onbetaalbaar omdat je alles aan voedsel en energie uitgeeft. Nu is dat niet erg, zolang je jezelf maar wijs maakt dat je in de kou honger lijdt om de planeet te redden.

 

 

Comments:

Doneer4