Het weglekkende eigendomsrecht

Vrijspreker: Wat moet er gebeuren met eigendommen die in de steek gelaten zijn (res nullius)?

Opperdienaar: Volgens libertariërs is het dan weer open voor 'homesteading', omdat het tot je eigendom maken geen diefstal meer is van een eigenaar. Er is immers geen eigenaar meer. In het heerser/slaaf systeem moet het natuurlijk naar de heerser toe, omdat die beter weet hoe hij het moet gebruiken voor onderdanen hun welzijn, dan onderdanen zelf.

Er is echter een verschijnsel bij eigendommen dat als iemand ze een tijdje niet gebruikt, ze in de hoofden van veel mensen ook weer in de natuur terug gaan. Dat begon al in Engeland waarbij een ongebruikte slaapkamer tot een financiële afstraffing van de overheid leidt. Een vraag is dan: Hoe lang niet gebruikt?. Overheden kopiëren alles van elkaar dus de Nederlandse overheid kwam ook al met het voorstel om mensen die een woning niet gebruiken (verhuren) hun eigendomsrechten in te perken. 77% van de Nederlanders wil tenslotte dat huren aan banden worden gelegd, dus bye bye eigendomsrechten verhuurder. En bijbouwen kan natuurlijk absoluut niet.

Als je eigendom wat ouder is, wordt het kennelijk langzaam van mensen die het menen nodig te hebben.

Bij geld is dat ook heel duidelijk, sparen is slecht, lenen is goed volgens het huidige dogma. Sparen is gewoon geld dat mensen niet nodig hebben, ze hebben het over. Surplus value zou Marx zeggen. Het ligt gewoon weg te rotten bij de bank. De mensen die menen het nodig te hebben lopen zich warm. Het wordt dan ook belast. Waarschijnlijk is 77% van de mensen het daar mee eens.

 capital gains tax inflation

Dit zal er in resulteren dat mensen minder sparen en alles consumeren, je kunt het immers toch niet bewaren, in geen enkele vorm. Maar dit betekent dat alle buffers in een samenleving verdwijnen. Er is niemand meer met economisch incasseringsvermogen. Die zijn allemaal tot capitulatie gedwongen. De overheid doet dat zelf ook, ze zorgen dat alle buffers leeg zijn, dat alle citroenen uitgeperst zijn en dan elke kredietlijn volledig is opgebruikt, zodat er geen greintje geloofwaardigheid(krediet) meer over is. Klaar om bij een zuchtje wind om te vallen.

Vrijspreker: Moet je daar dan maar in mee gaan?

Opperdienaar: Je kunt natuurlijk emigreren, of je buffers aanhouden in een vorm die niet gelijk aangevallen wordt. Wie een voedsel reserve aanlegt, zal nog niet direct aangevallen worden. 

Wat interessanter is, is dat de linksmensen inspelen op iets wat veel mensen intuïtief als waar beschouwen. We zijn evolutionair niet voorbereid op waarde vormen die voor een lange tijd houdbaar zijn. Die banaan rot toch weg. Als jij hem niet eet, neem ik hem wel. De volgende keer krijg je er weer 1 van mij (schuld). De meeste mensen zien het als heel natuurlijk om elke maand alles uit te geven en niets te sparen. Ook apen kunnen niet goed omgaan met een onnatuurlijk grote voedselvoorraad. De eerste 'oorlogen' tussen apen, waar triomfantelijk uit geconcludeerd werd dat oorlogen kennelijk 'natuurlijk' zijn, kwamen ook tot stand in de onnatuurlijke situatie waarbij de menselijke waarnemers een grote voedselvoorraad voor de apen hadden aangelegd om ze dicht bij te houden voor observatie. De apen gingen als gekken op de kisten met voedsel los (uit: Sex at Dawn). Het is een beetje als een vos die in een kippenhok inbreekt, alle kippen doodbijt, waarna een onderzoeker zegt dat massaslachtingen 'natuurlijk' zijn. De vos doodt immers meer dan nodig is voor consumptie. Maar de vos is evolutionair niet voorbereid op kippen die niet weg kunnen rennen. Kippen zaten evolutionair niet in een hok.

Je kunt ook inzetten op de neergang van de westerse wereld. Een doomsday portefeuille. 

Vrijspreker: Warren Buffet zei ooit:"For 240 years it’s been a terrible mistake to bet against America”

Opperdienaar: Warren Buffet zei ook: Wat een wijs mens in het begin doet, doet de dwaas aan het einde.

Roman empire denarius collapse2

Roman empire denarius collapse1

socialism definition

 

Comments:

Doneer3