Dalende meerwaarde en de fragiele macht

Vrijspreker: U ziet het verschijnsel dat groepen die buitengesloten worden door een machtige elite, uiteindelijk vaak winnen, terwijl die machtige elite wegrot. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Het doet een beetje denken aan wat Nicholas Taleb in zijn boek Anti Fragile bespreekt. Zoals je een spier moet belasten om hem sterker te maken, zo zie je ook dat hele verguisde groepen in de samenleving vaak uiteindelijk winnen, ondanks demonisering, onderdrukking en uitsluiting door de veel machtigere corrupte elite. Misschien zelfs wel door die uitsluiting. Het maakt duidelijk dat je als complot denkende wappie, je argumenten helemaal goed moet hebben om beschuldiging van nepnieuws te kunnen vermijden. De machtige zit in zijn 'brainfog' en het maakt nog niet uit.

Je ziet ook dat dingen die aanvankelijk geweldig waren en het centrale doel van vele onderdanen zoals bijvoorbeeld een diploma van Harvard, uiteindelijk een molensteen om je nek worden. Niet alleen is het vreselijk duur geworden om aan Harvard te studeren en moet je er diep voor in de schulden, je moet ook vandaag de dag nog een reeks vaccins nemen en wordt het aangeraden een masker te dragen  om er te mogen leren over de disfunctionele rechtstaat die inmiddels geheel gedomineerd is door lawfare. Of over immunologie, maar niet door een professor immunologie die ontslagen werd vanwege zijn weigering de MRNA shot te nemen omdat hij al natuurlijke immuniteit had. Of over klimaat onderwezen worden, maar niet door mensen die er echt goed naar gekeken hebben. 

Kortom, je moet eerst bewijzen een nuttige idioot te zijn om door groepsdenkers onderwezen te worden over kritisch denken. De opleiding was aanvankelijk nuttig, maar uiteindelijk een brevet van onvermogen.

Of neem het Romeinse burgerschap: Eerst een gewenste status met vele privileges, buitenlanders tekenden bij voor het Romeinse leger om de status van burger met een stukje land te bemachtigen. Maar de elite die die privileges uitdeelde was corrupt en privileges bestaan alleen als er een groep is die gedwongen wordt die privileges te bekostigen. Geen bevoorrechte personen zonder benarechte personen. De eerste groep groeit en de tweede slinkt. Hiermee neemt de waarde van het voorrecht af. 

Of neem de joden die in veel landen in Europa toegang tot veel beroepen verboden werd. Uitgesloten van deze 'belangrijke' beroepen, kozen ze noodgedwongen voor nieuwe ongereguleerde beroepen zoals goudsmid, diamantair of kwamen ze in de handel terecht. Daar deden ze het bijzonder goed. Die 'belangrijke' beroepen waar ze van werden uitgesloten, zijn nu waarschijnlijk achterhaald door mechanisatie en automatisering. 

Of neem Wikileaks: Eerst als buitenbeentje uitgesloten door een corrupte elite van een bankrekening, toen noodgedwongen overgegaan op bitcoin donaties die onlangs weer een nieuwe all time high noteerden.

Vrijspreker: Het lijkt toeval dat ze daarmee veel meer aan donaties binnenhaalden dan anders het geval zou zijn geweest.

Opperdienaar: Ik denk het niet. Je kunt in de elite alleen overleven als je corrupt bent en de waarheid verdraait alsof je het zelf gelooft

trump hunter value

Macht trekt incapabele, niets producerende mensen aan. Dat betekent dat de integere mensen die iets kunnen produceren omdat ze met de realiteit in contact staan, in toenemende mate in de reddingsboten geduwd worden. Bedrijven vertrekken, boeren en tuinders worden het land uit gejaagd. Uiteindelijk zinkt die Titanic van de corruptie en dan zijn de mensen in de reddingsboten spekkoper. Je wilt in het schuitje zitten met capabele mensen en niet met corrupte elites, hoe groot die schuit van de elites ook lijkt en hoe krakkemikkig die reddingssloep er uit ziet.

Andrew Tate zei laatst (vlak voor zijn laatste arrestatie) dat de miljardairs en de daklozen in veel opzichten in hetzelfde schuitje zitten. De miljardairs namen de spuit niet en de daklozen ook niet. De miljardair bezit op papier niets en de dakloze ook niet, de miljardair wordt de hele tijd door het rechtssysteem aangevallen en de dakloze ook. Ik lees ook dat de Illegale immigrant in de VS van de rechter een wapen mag dragen. Het burgerschap heeft ook nu steeds meer nadelen en het illegaal zijn steeds meer voordelen net zoals de landeigenaar aan het einde van het Romeinse rijk ontdekte: Eerst bezit je land en dan bezit het land jou en ben je opeens ben je een horige.

Dit anti fragiele is typisch iets wat kapitalisme zo sterk maakt doordat de bedrijven die het meest capabel zijn en dus het meeste waarde toevoegen, meer en meer invloed krijgen en bedrijven die nutteloos zijn, steeds meer kapitaal en arbeid verliezen: 'Creative destruction'. Bij een welvaartstaat is dat tegenovergesteld.

we now live in a world universities

 new england journal medicine

 

 

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp