Praktisch voorbeeld strategie

Vrijspreker: In ons vorige gesprek besprak U wat er moest gebeuren om de samenleving op de rails te krijgen. De onderdanen met een te grote vatbaarheid voor massa psychose, moeten uiteindelijk gedwee naar de cool-aid lopen en van Jim Jones hun laatste spuit krijgen, elkaar verzekerend 'heil science! oorlog aan het nepnieuws".

Opperdienaar: Je kunt ze met feiten en argumenten niet genezen. Het is er niet in geargumenteerd, dus je kunt het er niet uit argumenteren. Het is er in gepropagandeerd. Als je het bevecht, lijkt het alleen maar sterker te worden. Het is zoals de auteur van het boek "Propaganda", Edward Bernays zei over hoe hij vrouwen aan het roken kreeg: Hij liet een aantal modellen in een parade pontificaal sigaretten roken, sprak met de pers af dat het als schandalig op de voorpagina zou komen en instrueerde de vrouwen dat ze alle vragen moesten beantwoorden met:"De sigaretten waren fakkels van vrijheid. Het is een protest tegen het niet rook taboe dat mannen aan vrouwen opgelegd hebben".

Je kunt wel nagaan wat er gebeurt als je probeert die vrouwen daarna te overtuigen om niet te gaan roken. Die denken natuurlijk "aha, daar is die vrouwen onderdrukker waarvoor ik zo voor gewaarschuwd was." Met het zaaien van het idee van onderdrukking, oogst je de storm van de tegen reactie waar het uiteindelijk om te doen is. Het is een soort immuunreactie waar een wesp op rekent als hij je steekt. Je wilt dat het varken naar voren de afgrond in loopt, maar maakt hem wijs dat er onderdrukkers zijn die hem aan zijn staart naar achteren proberen te trekken. Hij zal ze krijgen.

Vrijspreker: Maar hoe krijgt dit vorm in het leven van de gewone onderdaan, die bijvoorbeeld bij Google werkt?

Opperdienaar: Daar hoorde ik laatste een mooi verslag van. Deze werknemer van Google beschrijft hoe hij naar een cursus moet waarin besproken wordt hoe om te gaan met een collega die zich als kat identificeert. Zijn eerste reactie was:"Laat deze werknemer zijn potentieel bij een ander bedrijf ontwikkelen". Dit was echter het foute antwoord, waarna hij in plaats van verzet, meeging en de zaak aanmoedigde:"Heeft hij wel al zijn inentingen gehad? Zijn er geen zwangere vrouwen die problemen kunnen krijgen met Toxoplasmosis of mensen die allergisch zijn voor katten? Moeten we hem misschien castreren?" 

Gewoon doorpakken op zo'n idee, totdat sommige mensen hun lachen niet meer in kunnen houden. Maar uitroepen:"Dit is belachelijk, ik doe hier niet aan mee" dat is funest, want dat is precies de intolerante 'bigot' waar ze voor gewaarschuwd zijn en deze bevestiging versterkt het idee dat ze dubbel zo hard voor hun eigen ondergang moeten vechten.

20campaign articleLarge

 

Comments:

Doneer3