Synesthesia

Vrijspreker: Mensen met verschillende (morele) opvattingen blijven langs elkaar heen praten, hoe komt dat toch?

Opperdienaar: Het lijkt soms wel op hoge en lage druk gebieden. Je zou denken dat de lucht van een hoge druk gebied naar een lage druk gebied stroomt en dat uiteindelijk alles vereffent en een evenwicht ontstaat. In andere woorden: Dat opvattingen over de realiteit uiteindelijk, na discussie, op de waarheid eindigen. Maar net als bij hoge en lage druk gebieden, blijft de wereld in beweging, waardoor de vereffening niet plaats vindt vanwege de Coriolis kracht. Op het grensvlak van hoge en lage druk is de luchtstroom zelfs loodrecht op de richting van vereffening.  

atmosphere around

Vrijspreker: Zo lijkt het ook met morele discussies, op het grensvlak van ideeën staan de argumenten loodrecht op de richting van vereffening. Komen de opvattingen ooit bij elkaar?

Opperdienaar: Voor gedachten uitwisseling en verandering van ideeën is een extreme emotionele rust en kalmte nodig. Als heersers moeten we alleen zorgen voor onrust om er zeker van te zijn dat opvattingen nooit bij elkaar komen. Zolang links en rechts elkaar wanhopig en emotioneel in de haren vliegen, kunnen we niet stuk. Beide kanten zullen in wanhoop om een heerser roepen. De 'fucking idioten' om hen heen moeten door een absolute heerser in het gareel worden gehouden.

Alexis de Tocqueville contempt absolute government

Vrijspreker: Voor anarcho-kapitalisten lijkt het zo duidelijk: "Kan iedereen tegelijkertijd overleven als bedelaar?" Nee, dat is logisch gezien niet mogelijk. "Kan iedereen tegelijkertijd gehoorzaam zijn?" Nee, dat is logisch gezien niet mogelijk.

Opperdienaar: Je zou zeggen dat het dus aan iedereen snel uit te leggen is dat gehoorzaamheid of bedelen geen morele voorschriften kunnen zijn voor de gehele mensheid. Dat dit ook geen stand houdt als we allemaal een 'iets' moeten gehoorzamen waarvan alleen een elite weet wat het 'iets' van je wil. Ik neig er steeds meer naar dat de kern van het probleem een mentale afwijking is, die opgewekt kan worden met een autoritaire opvoeding of een ongeïnteresseerde opvoeding.

Mensen denken vaak dat als ze een woord gebruiken zoals 'kapitalisme' of 'rechtvaardigheid', dat de ander dan begrijpt wat ze bedoelen. Dat is echter helemaal niet het geval. Er is zelfs een mentale afwijking die zorgt dat mensen bij het zien van het getal 9 de kleur rood ervaren. Of wij het horen van bepaalde stem de smaak van groentesoep ervaren. Dit heet Synesthesia. Tussen dit soort mensen is het natuurlijk moeilijk over de realiteit discussiëren. Synesthesia is echter waarschijnlijk slechts een extreme versie van een afwijking die in milde vorm veel vaker voorkomt. Waarschijnlijk is synesthesia ook wat er bij veel mensen gebeurt als ze woorden horen als kapitalisme(roof), vrijheid (slavernij, democratie) of anarchisme (chaos). Het zorgt ervoor dat mensen continu om elkaar heendraaien zoals het hoge en lage druk gebied. Een spraakverwarring die in stand blijft, door een sociale versie van de Coriolis kracht. Net als de aarde die ronddraait, is het landschap van liberalisme, conservatisme, progressiviteit, links en rechts continue in beweging, waardoor de meningen nooit bij elkaar komen in een eeuwig durende spraakverwarring.

Vrijspreker: Kan dat ooit genezen worden?

Opperdienaar: Ik denk dat er extreme emotionele rust voor nodig is. Dat is ook een reden dat we als overheid proberen iedereen arm te stelen en razend te reguleren zodat ze die kalmte nooit kunnen bereiken.

Comments:

Doneer2