Ethics of anarcho capitalism

Vrijspreker: U bent het boek aan het lezen "Ethics of AnarchoCapitalism" Kristopher Borer. Wat van opgestoken?

Meer en meer fake

Vrijspreker: U denkt dat als we het verleden domweg extrapoleren naar de toekomst, dat de nieuwsvoorziening en wat mensen bezighoudt, steeds meer fake wordt.

Opperdienaar: Dat denk ik wel. De voorbeelden zijn er nu al te over. Sommige van die voorbeelden zijn zo kunstig met heftige emoties versierd, dat het tijden duurt om er achter te komen. Ik weet zelf nog dat ik de torens van het WTC zag instorten en direct geloofde dat er gebeurd was wat mij verteld werd. Toen wees iemand me op WTC7 en keek ik naar met een ingenieursoog naar. Of misschien werd je eerder wakker toen je hoorde dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had waarmee hij ons elk moment kon opblazen. Een invasie en vele doden en dollars later zag je GW Bush lachen over het niet kunnen vinden van deze massavernietigingswapens. 

Doe iets

Vrijspreker: Je wordt al vroeg op school geleerd om iets zinloos te doen om een doel te bereiken.

Opperdienaar: Ja, het is voor een overheid belangrijk om de oorzaak gevolg relatie zoveel mogelijk te torpederen. Dat doen we onder andere op scholen. Ik weet nog wel dat we een 24 uur les marathon kregen om de kinderen in Afrika te voeden. Of dat we rondjes rond de school gingen rennen voor schoon drinkwater. Daar was je dan heel enthousiast over en je voelde je er heel goed over. Je voelde je zelfs een beetje verheven boven andere mensen die geen rondjes rond de school renden voor schoon drinkwater. Of minder rondjes dan jij. Met je rennen zorgde jij dat de samenleving leefbaar werd.

De marionet bewegen als alpha signaal

Vrijspreker: U ziet steeds meer Heersers die de meest onzinnige of duidelijk hypocriete dingen opleggen. Wat zit daar achter?

Opperdienaar: Het is een teken van macht, van laten zien wie er de alpha male is. In een vliegtuig mag je wel op minder dan 1.5 meter afstand zitten omdat de ventilatie zo goed is, maar je mag niet op het malieveld demonstreren tegen de 1.5m wet omdat de ventilatie buiten kennelijk slechter is dan in een vliegtuig. Maar je mag dan weer wel demonstreren tegen politiegeweld in de Verenigde staten, maar alleen tegen racistisch politiegeweld, want ander politiegeweld is ok.

Vrijspreker: Snapt U het nog?

Knevelarij

Vrijspreker: De overheid heeft weer een nieuwe term onder de aandacht gebracht die eigenlijk heel oud is: knevelarij. Wat betekent dit?

Opperdienaar: Het gaat hier om het misdrijf van het innen van belasting waarvan bekend was dat die niet terecht was. Het kwam naar boven bij het aanklagen van de belastingdienst.

Vrijspreker: Onterecht innen zoals goochelaar Mario Magic 140 euro afhandig maken voor het op de straat gooien van een ballon die hij zelf weer opraapt.

1 bit brein

Vrijspreker: Wat verstaat U onder het 1 bit brein?

Opperdienaar: Onderdanen verdelen alle informatie die ze binnen krijgen in goed of slecht. 1 bit is de meest elementaire vorm van informatie en tegelijkertijd de belangrijkste. 1 of 0, ja of nee. Dit is zo bedacht door Shannon in zijn informatietheorie uit 1948 die ook afleidt hoeveel informatie er maximaal over een kanaal met ruis verstuurd kan worden.

Vrijspreker: Je krijgt wel eens de indruk dat politici dingen kunnen zeggen met een nog lagere informatie inhoud dan ja of nee.

Opperdienaar: Dat lijkt misschien zo, maar minder dan 1 bit bestaat niet. Als ze veel mitsen en maren geven, geldt dat als meer informatie, zeg maar zoals 0.23638 meer bits nodig heeft dan 0 en 1. Nuancering noemen ze dat zelf vaak. Anderen noemen het vaak onduidelijk, huichelachtig, jezelf indekken of tegenstrijdig. 

Nooit terug kijken

Vrijspreker: U valt op hoe weinig mensen terugkijken naar de gevolgen van hun 'red de mensheid acties' in het verleden.

Opperdienaar: Ja, neem bijvoorbeeld Zuid Afrika en apartheid, er ontstond tussen 1980 en 1990 een massale steun in het westen om het Zuid Afrikaanse racistische apartheids regime op de knieën te krijgen. Net zo als bij alle andere wereldverbeteraars is het favoriete wapen vaak het verhongeren van de vermeende tegenstander via een boycot. Niet dat hij ze zelf boycotte met zijn eigen geld of productie, want hij had geen cent te makken en produceerde niets behalve waanbeelden. Nee, hij gebruikte de overheid om een werkelijke producent van bijvoorbeeld olie te verbieden brandstof aan Zuid Afrika te leveren. Een beetje volgens de lijnen van de Irak oorlog: Verhonger een half miljoen Iraakse kinderen en uiteindelijk zullen de ouders stoppen met huilen en ongewapend de troepen van Saddam Hoessein tegemoet lopen totdat die door hun kogels op zijn.